نت ویلن                                                                                                        
 
آهنگ زیبای آتش دل اثر استاد نیداوودی
                                       
نت زیبای برگ خزان اثر پرویز یاحقی
 
نت زیبای می زده شب اثر استاد یاحقی
 
نت زیبای ای ایران اثر استاد خالقی
 
نت زیبای با تو رفتم
 
نت زیبای جان مریم اثر استاد محمد نوری
 
نت زیبای ای عاشقان اثر استاد لطفی
 

 فر الیز اثر بتهوون

والس پدرخوانده اثر نینوروتا

فوگو اثر سباستین باخ

کاپریس اثر پاگانینی

 
دیگه حوصلم نشد همشو لینک کنم .میتونین آهنگ های زیر رو از
 لینک های پایینی دانلود کنین
 

غوغا در ستارگان از همایون خرم/بیداد زمان از پرویز یاحقی/هزار دستان

بیات کرد از صبا/بزندان از صبا/مرغ سحر ازنی داوود/نوایی نوایی

مرا ببوس از حسن گل نراقی/سلطان قلبها  از عارف/جان مریم از

 محمد نوری /بابا کرم

شیراز -هارمونی شرق غرب -مجنون -طوفان از بیژن مرتضوی

/غریبه آشنا از گوگوش

این لینک نتها :

http://www.4shared.com/file/57527150/17d2d687/babakaramforViolin.html
http://www.4shared.com/file/57527201/1fe4ac0d/bargekhazan_yahaghi_.html
http://www.4shared.com/file/57527226/b3b65b2c/domezrabchap34.html
http://www.4shared.com/file/57527254/12f9acc7/GharibeAshena.html
http://www.4shared.com/file/57527264/39d4ff04/Ghoghaye_setaregan.html
http://www.4shared.com/file/57527688/a9e8367d/HezarDastan.html
http://www.4shared.com/file/57527700/6e285e70/jane20maryam.html
http://www.4shared.com/file/57527918/7376ca09/morgheSahar.html
http://www.4shared.com/file/57527941/77dd86e8/saba.html
http://www.4shared.com/file/57527949/79060eda/soltane_ghalbha.html
http://www.4shared.com/file/57528176/94e40166/toofan.html
http://www.4shared.com/file/57528207/aee4196e/_2__babakaramforViolin.html
http://www.4shared.com/file/57528352/a23b7393/_2__bargekhazan_yahaghi_.html
http://www.4shared.com/file/57528358/42ee9a8d/dokhtar.html
http://www.4shared.com/file/57528380/f99b6cf2/_2__domezrabchap34.html
http://www.4shared.com/file/57528401/430ac0e9/_2__GharibeAshena.html
http://www.4shared.com/file/57528417/b372549d/_2__Ghoghaye_setaregan.html
http://www.4shared.com/file/57528435/6f4a5733/HarmunyEastWest1.html
http://www.4shared.com/file/57528458/47a18c08/HarmunyEastWest2.html
http://www.4shared.com/file/57528475/b269237/majnoon.html
http://www.4shared.com/file/57528499/9c13f392/NavaeiNavaei.html
http://www.4shared.com/file/57528521/70fec85c/shiraz1.html
http://www.4shared.com/file/57528544/56ce9b55/shiraz2.html
http://www.4shared.com/file/57528558/4663e63f/shiraz3.html
http://www.4shared.com/file/57528568/6d4eb5fc/tartoviolin.html

 

 
 
نت پیانو
 
غوغای ستارگان اثر همایون خرم
 
pat & mat
 
love story
 
سلطان قلبها
گل پامچال
نوشته شده توسط محمد و حمیدرضا و علی در یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۷ |